اخبار/مقالات  
سلسله مباحث آموزش خانواده سال تحصیلی 94-93
روز سه شنبه 93/7/15 از ساعت 15:30 اولین جلسه آموزش خانواده در محل نمازخانه دبیرستان برگزار می گردد.
 

توزیع سری ششم سوالهای قرآنی
سری ششم سوالهای قرآنی ویژه فروردین 93 توسط دانش آموزان برای خانواده ها فرستاده گردید.

آخرین جلسه آموزش خانواده در سال 92
دهمین و آخرین جلسه آموزش خانواده در سال 92 روز شنبه 92/12/17 برگزار شد و براساس  نظرخواهی از اولیاء محترم تداوم این آموزش ها در سال 93 با اکثریت درخواست رویرو گردید که ان شا ا... با برنامه ریزی جدید ارائه خواهد شد . به شرکت کنندگان که حداقل غیبت را داشته باشند گواهی مربوطه اعطا خواهد شد.

برگزاری آخرین جلسه آموزش خانواده در سال 92
دهمین  و آخرین جلسه آموزش خانواده در سال 92 روز شنبه 92/12/17 برگزار خواهد شد. در این جلسه مروری بر مطالب جلسات قبلی و جمع بندی نهایی و پاسخ به پرسش های اولیاء خواهد بود و از اولیاء گرامی شرکت کننده نظر خواهی پیرامون کیفیت و مطلوبیت این دوره آموزشی انجام خواهد شد.

سری پنجم سوالات قرآنی
سری پنجم سوالات قرآنی از طرح (( با قرآن  در خانواده )) در حال توزیع می باشد.

نهمین جلسه آموزش خانواده
نهمین جلسه آموزش خانواده در روز شنبه 92/12/3 برگزار گردید و جلسه آخر از مرحله اول روز شنبه 92/2/17 برگزار خواهد شد.

سری پنجم سوال های طرح قرآنی ویژه اسفند 92
سری پنجم سوال های طرح قرآنی ویژه اسفند 92 درحال  توزیع می باشد. اولیاء محترمی که پاسخنامه شماره 4 را تحویل نمایند ، ضمن اطلاع از تعداد پاسخهای صحیح خود سوالهای سری پنجم را دریافت می کنند.

فرصت تحویل پاسخنامه سری چهارم طرح قرآنی
فرصت تحویل پاسخنامه سری چهارم  طرح  قرآنی ( با قرآن در خانواده ) تا پایان بهمن می باشد.

جلسه هشتم آموزش خانواده
جلسه هشتم آموزش خانواده در روز شنبه 92/11/26 برگزار گردید.

نتایج آزمون مرحله اول آموزش غیر حضوری خانواده
نتایج آزمون مرحله اول آموزش غیر حضوری خانواده به شرح زیر اعلام می گردد
اسامی در ادامه خبر ...


اولیاء محترمی که هنوز پاسخنامه را ارسال نکرده اند تا 92/11/25 فرصت دارند.