دانشکده ها  

مهندسی برق

مهندسی خودرو

مهندسی راه آهن

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مکانیک

مهندسی معماری و شهرسازی

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی پیشرفت

 ریاضی

فیزیک

شیمی

فناوری های نوین

     
 
تاریخچه دانشگاه  

 

تاريخچه دانشگاه علم و صنعت ايران

پرديس اصلی دانشگاه علم و صنعت ايران در زمينی به مساحت 420 هزار متر مربع در شمال شرقی شهر تهران واقع شده است. اين دانشگاه هشتاد و چهارسال سابقه فعاليت های آموزشی و پژوهشی دارد. هسته اوليه دانشگاه در سال 1308 با هدف ايجاد زمينه های لازم برای تحصيلات دوره عالی مهندسی در کشور، تحت عنوان مدرسه صنعتی دولتی بابهره گيری از استادان آلمانی وايرانی در خيابان 30تير ( قوام السلطنه سابق) تأسيس شد و بعداًبه هنرسرای عالی تغيير نام يافت. در آن زمان هيچ موسسه آموزش عالی مهندسی در کشور وجود نداشت . سال1311 اولين دانش آموخته مهندسی ايران دررشته مهندسی ماشين ودومی درسال 1314 اولين دانش آموخته در رشته مهندسی شيمی موفق به دريافت دانشنامه مهندسی گرديدند.در سال 1336 هنر سرای عالی با تغييراتی به محل فعلی دانشگاه صنعتی اميرکبير ( پلی تکنيک سابق) انتقال يافت و با نام هنر سرای عالی فنی(موسوم به انستيتوتکنولوژی تهران) فعاليت خود را تا مقطع فوق ليسانس مهندسی ادامه داد. از سال 1341 بار ديگر اين مؤسسه طی تحولاتی و به مکان جديديی در نارمک ( محل کنونی دانشگاه علم و صنعت ايران) انتقال يافت. پس از استقرار درمحل کنونی با ايجاد رشته های جديد زيرساخت های لازم جهت توسعه هنرسرای عالی ،پذيرش دانشجوی مهندسی استمراريافت و سال 1351 هنر سرای عالی به " دانشکده علم و صنعت ايران " تغييرنام داد . در آستانه پيروزی انقلاب اسلامی اوايل سال 1357 با توجه به گسترش و ايجاد تغييرات کمی و کيفی دربرنامه های علمی و آموزشی دانشکده واحراز شرايط لازم جهت ارتقاء به دانشگاه ، وزارت علوم وقت تبديل به " دانشگاه علم و صنعت ايران " راتاييد نمود.بعداز انقلاب فرهنگی وبازگشايی دانشگاه روند روبه رشد دانشگاه شتاب بيشتری به خود گرفت ودرمقاطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشجو پذيرفت.

دانشگاه علم وصنعت ايران ، يکی از سه دانشگاه برتر فنی ومهندسی کشور به شمار می رود که دارای 5 معاونت ، 15 دانشکده ، 12 پژوهشکده ، 13 مرکز تحقيقاتی ، يک موسسه تحقيقاتی و 9 قطب علمی می باشد.

تعداد اعضای هيات علمی دانشگاه 415 نفر است که ازاين تعداد 72 نفراستاد،116 نفردانشيار،192 نفراستاديار و 33 نفر مربی می باشد. پرديس اصلی دانشگاه دارای امکانات آموزشی وپژوهشی گسترده ای از قبيل کتابخانه مرکزی و 19 کتابخانه اقماری مستقر در دانشکده ها ، مراکز تحقيقاتی ، مرکز انتشارات، مرکز کامپيوتر، مرکز فناوری اطلاعات، مرکز آموزش الکترونيکی ،کارگاه های صنعتی ، آزمايشگاه های متعدد ، مجهز و تخصصی است.

دانشگاه علم وصنعت ايران در مجموع ، دارای 28 رشته_ گرايش کارشناسی ، 121 رشته _ گرايش کارشناسی ارشد و 46 رشته _ گرايش در مقطع دکترا می باشد.

در مجموعه اصلی دانشگاه ، سه گروه مستقل آموزشی فرهنگ و معارف اسلامی، زبان های خارجه و تربيت بدنی فعاليت می نمايند.به علاوه ،دو واحد اقماری دانشگاه ، درحال توسعه واقدام در دماوند و نور است.تعداد دانشجويان مقطع کارشناسی پرديس مرکزی ،آموزش الکترونيکی و پرديس 2 ، 5525 نفر ، در مقطع کارشناسی ارشد 5445 نفر و در مقطع دکتری 987 نفر مشغول به تحصيل می باشند.

     
 
ارتباط با سایت